Praktisk info

Praktisk info ved booking af Young Ones

 

Booking:

Booking foregår oftes telefonisk.

Her oplyser kunden følgende:

    -Navn

    -Telefonnummer

    -Festens art

    -Sted hvor festen holdes

    -Dato

    -Klokkeslet for hvornår gæsterne er inviteret

    -Forventet sluttidspunkt, hvis det kendes. Vi vil gerne vide det senest ca. ½ time før festen slutter

    -Ønsker om sange, musikgenre, lydniveau eller andet

Hvis kunden ønsker det, fremsendes evt. bekræftelse på mail.

 

Mødetid:

Young Ones møder ca. 1½ til 2 timer før tidspunktet for hvornår gæsterne er inviteret.

I dette tidsrum, indbæres instrumenter, der opstilles, laves lydprøve, foretages omklædning, forberedelse af evt. sange/indslag og evt. aftaler med køkkenet og toastmaster.

Alt dette gøres uden værstparret er indblandet, så de kan koncentrere sig fuldt ud om gæsterne og festen.

 

Pladsforhold:

Young Ones kan være på et meget lille område.

Såfremt det er muligt, ønskes en fri plads på ca. 4 x 2 meter. 

Strømforsyning:

Der anvendes kun 1 stk. stikkontakt med 230 VAC.

 

Udstyr:

Young Ones medbringer alt nødvendig udstyr, musikinstrumenter og lys.